در حال نمایش 9 نتیجه

تستیک علوم و فنون ادبی دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 154,000 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک ریاضی و آمار یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 161,700 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک تاریخ دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 146,300 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک جغرافیا یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 146,300 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک ریاضی و آمار دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 177,100 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک عربی یازدهم انسانی مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 146,300 تومان است.
(تست + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک جغرافیا دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,500 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + درسنامه)

تستیک تاریخ یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 146,300 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک عربی دهم انسانی مشاوران آموزش

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 177,100 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)