در حال نمایش 12 نتیجه

DVD دی وی دی نرم افزار ششم دبستان نشر مداد

قیمت اصلی 247,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD دی وی دی نرم افزار سوم دبستان نشر مداد

قیمت اصلی 247,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD دی وی دی نرم افزار پنجم دبستان نشر مداد

قیمت اصلی 247,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD دی وی دی نرم افزار چهارم دبستان نشر مداد

قیمت اصلی 247,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD دی وی دی نرم افزار دوم دبستان نشر مداد

قیمت اصلی 247,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD دی وی دی نرم افزار اول دبستان نشر مداد

قیمت اصلی 247,000 تومان بود.قیمت فعلی 185,250 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD ریاضی نهم نرم افزار مداد

قیمت اصلی 249,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,200 تومان است.
سال تولید 1400 (قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD ریاضی هشتم نرم افزار مداد

قیمت اصلی 249,000 تومان بود.قیمت فعلی 199,200 تومان است.
سال تولید 1400 (قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

دی وی دی ریاضی هفتم نرم افزار مداد

قیمت اصلی 194,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,200 تومان است.
(قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD عربی نهم نرم افزار مداد

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,000 تومان است.
سال تولید 1400 (قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD عربی هشتم نرم افزار مداد

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,000 تومان است.
سال تولید 1400 (قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

DVD عربی هفتم نرم افزار مداد

قیمت اصلی 80,000 تومان بود.قیمت فعلی 64,000 تومان است.
سال تولید 1400 (قابل اجرا درسیستم عامل ویندوز)  

موسسه گوهر اندیشه مداد

این انتشارات در زمینه آموزش کمک درسی به صورت تصویری از طریق DVD، که به دو صورت نرم افزار که مخصوص کامپیوتر و گام که مناسب برای پخش خانگی هست، فعالیت دارد.

  • نرم افزار:

  1. نرم افزار اول دبستان
  2. نرم افزار دوم دبستان
  3. نرم افزار سوم دبستان
  4. نرم افزار چهارم دبستان
  5. نرم افزار پنجم دبستان
  6. نرم افزار ششم دبستان
  7. نرم افزار ریاضی و علوم هفتم
  8. نرم افزار ریاضی و علوم هشتم
  9. نرم افزار ریاضی و علوم نهم

شما می توانید برای خرید DVD دی وی دی موسسه گوهر اندیشه مداد از طریق سایت مرسی کتاب اقدام نموده و از تخفیف ویژه و ارسال رایگان بهره مند شوید.