نمایش 1–12 از 100 نتیجه

فیزیک یازدهم تجربی میکرو قرن جدید گاج

359,200 تومان
(درسنامه های کامل + تست های فراوان + پاسخ های روان)

شیمی یازدهم میکرو قرن جدید گاج

387,200 تومان
(درس نامه های بی نظیر + تست های چالشی + پاسخ های خواندنی)

زیست شناسی یازدهم تجربی میکرو قرن جدید گاج

508,000 تومان
(تست های فراوان + پاسخ های روان + آموزش نکات)

کتاب های میکرو طبقه بندی گاج

هدف اصلی انتشارات گاج در تدوین کتاب‌های میکرو طبقه بندی گاج، ارتقاء عملکرد و توانمندی دانش‌آموزان کنکوری می‌باشد. این کتاب‌ها به‌صورت خاص برای دانش‌آموزانی که در حال آماده‌سازی برای آزمون کنکور هستند، طراحی شده‌اند. با توجه به ضرورت بهینه‌سازی زمان و استفاده مؤثر از اوقات آموزشی، محتوای کتاب‌ها به‌طور دقیق و هدفمند ارائه شده است.

کتاب‌های میکرو طبقه بندی شامل درسنامه‌های کامل، نکات کلیدی و تست‌های کنکوری جهت تسلط بهتر بر مفاهیم مورد نیاز برای آزمون کنکور هستند. این کتب در سه پایه تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم قابل دسترسی می‌باشند تا دانش‌آموزان بهترین فرصت برای آمادگی یافته و با اطمینان به آزمون کنکور مراجعه کنند.

میکرو طبقه بندی گاج علوم تجربی

کتاب فیزیک سری میکرو طبقه بندی گاج برای کنکور 1403

کتاب ریاضی سری میکرو طبقه بندی

کتاب عربی سری میکرو طبقه بندی

زیست شناسی جامع میکرو طبقه بندی

کتاب دین و زندگی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب شیمی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1403

کتاب فارسی سری میکرو طبقه بندی

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب زمین شناسی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1403

کتاب دین و زندگی جامع کنکور انسانی جلد 1 سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب فارسی پایه کنکور سری میکرو طبقه بندی کنکور 99

میکرو طبقه بندی گاج ریاضی فیزیک

کتاب فیزیک سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1403

کتاب ریاضی سری میکرو طبقه بندی

کتاب عربی سری میکرو طبقه بندی

زیست شناسی جامع میکرو طبقه بندی

کتاب دین و زندگی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب شیمی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1403

کتاب فارسی سری میکرو طبقه بندی

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب دین و زندگی جامع کنکور انسانی جلد 1 سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب فارسی پایه کنکور سری میکرو طبقه بندی کنکور 99

میکرو طبقه بندی گاج علوم انسانی

کتاب فیزیک سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1403

کتاب ریاضی سری میکرو طبقه بندی

کتاب عربی سری میکرو طبقه بندی

زیست شناسی جامع میکرو طبقه بندی

کتاب دین و زندگی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب شیمی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1403

کتاب فارسی سری میکرو طبقه بندی

کتاب زبان انگلیسی جامع کنکور سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب دین و زندگی جامع کنکور انسانی جلد 1 سری میکرو طبقه بندی برای کنکور 1401

کتاب فارسی پایه کنکور سری میکرو طبقه بندی کنکور 99