در حال نمایش 8 نتیجه

جمع بندی درس های اختصاصی دوازدهم انسانی قلم چی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.

5000 گزاره زیست شناسی پایه دهم و یازدهم قلم چی

قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 187,500 تومان است.
5000 گزاره زیست شناسی پایه دهم و یازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از کانون فرهنگی آموزش قلم چی

20 مجموعه سوال امتحانی دروس عمومی دهم قلم چی

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 255,000 تومان است.
20 مجموعه سوال امتحانی دروس عمومی دهم قلم چی را می توان جزو مهمترین کتاب از کانون فرهنگی آموزش قلم

20 مجموعه سوال امتحانی دروس عمومی دوازدهم قلم چی

قیمت اصلی 270,000 تومان بود.قیمت فعلی 202,500 تومان است.
20 مجموعه سوال امتحانی دروس عمومی دوازدهم زرد قلم چی را می توان جزو مهمترین کتاب از کانون فرهنگی آموزش

مجموعه سوالات امتحانی هفتم قلم چی

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.
مجموعه سوالات امتحانی هفتم قلم چی را می توان جزو مهمترین کتاب از کانون فرهنگی آموزش قلم چی معرفی کرد.

جمع بندی درس های اختصاصی دوازدهم ریاضی قلم چی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.
جمع بندی درس های اختصاصی دوازدهم ریاضی را می توان جزو بهترین کتاب از کانون فرهنگی آموزش قلم چی معرفی

۱۰ مجموعه کنکور ریاضی جلد دوم زرد قلم چی

قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 135,000 تومان است.
۱۰ مجموعه کنکور ریاضی جلد دوم زرد قلم چی را می توان جزو بهترین کتاب از کانون فرهنگی آموزش قلم

جمع بندی درس های اختصاصی دهم و یازدهم ریاضی قلم چی

قیمت اصلی 140,000 تومان بود.قیمت فعلی 105,000 تومان است.
(تست با پاسخ تشریحی)