نمایش 1–12 از 14 نتیجه

حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش چهارخونه

285,000 تومان
حیطه عمومی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل

حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش چهارخونه

285,000 تومان
حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل

حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی چهارخونه

310,500 تومان
حیطه تخصصی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل آموزشی

دروس اختصاصی دانشگاه فرهنگیان چهارخونه

165,000 تومان
دروس اختصاصی دانشگاه فرهنگیان را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل آموزشی این کتاب

سوالات طبقه بندی شده دروس عمومی آزمون استخدامی چهارخونه

187,500 تومان
(مجموعه سوالات چهارگزینه ای + پاسخنامه کاملا تشریحی)

دروس تخصصی حسابداری آزمون استخدامی تست چهارخونه

240,000 تومان
(مجموعه سوالات چهارگزینه ای + پاسخنامه کاملا تشریحی)

آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی چهارخونه

165,000 تومان
آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل آموزشی این کتاب

ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی چهارخونه

245,000 تومان
کتاب ارزیابی تکمیلی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل های

لغات ضروری زبان انگلیسی آزمون استخدامی چهارخونه

90,000 تومان
کتاب لغات ضروری زبان انگلیسی آزمون استخدامی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات چهارخونه معرفی کرد. سر فصل های

دروس تخصصی کامپیوتر آزمون استخدامی تست چهارخونه

240,000 تومان
(مجموعه سوالات چهارگزینه ای + پاسخنامه کاملا تشریحی)

مصاحبه حضوری آزمون استخدامی چهارخونه

90,000 تومان
(همراه با سوالات متداول در مصاحبه های استخدامی)