در حال نمایش 12 نتیجه

تستیک علوم و فنون ادبی دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 158,000 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک ریاضی دهم تجربی مشاوران آموزش

قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 229,100 تومان است.
کتاب تستیک ریاضی دهم تجربی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات مشاوران آموزش معرفی کرد. سر فصل های

تستیک فیزیک دهم تجربی مشاوران آموزش

قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 229,100 تومان است.
کتاب تستیک فیزیک دهم تجربی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات مشاوران آموزش معرفی کرد. سر فصل های

تستیک ریاضی و آمار یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,900 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک تاریخ دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,100 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک جغرافیا یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,100 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک ریاضی و آمار دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک عربی یازدهم انسانی مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,100 تومان است.
(تست + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک جغرافیا دهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 118,500 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + درسنامه)

تستیک علوم و فنون ادبی یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 210,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,900 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)

تستیک تاریخ یازدهم مشاوران آموزش

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,100 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه + درسنامه)

تستیک عربی دهم انسانی مشاوران آموزش

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
(تست و آزمون تشریحی + پاسخنامه کاملا تشریحی + درسنامه)