نمایش 1–12 از 24 نتیجه

فیزیک دهم ریاضی گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 342,000 تومان بود.قیمت فعلی 273,600 تومان است.
(کتاب آموزش کامل مفاهیم و آزمون)

آمار و احتمال یازدهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 359,000 تومان بود.قیمت فعلی 287,200 تومان است.

هندسه دهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 364,000 تومان بود.قیمت فعلی 291,200 تومان است.
کتاب هندسه دهم گذرنامه را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات مبتکران معرفی کرد. سر فصل های آموزشی این کتاب

فارسی دوازدهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.
کتاب فارسی دوازدهم گذرنامه را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات مبتکران معرفی کرد. سر فصل های آموزشی این کتاب

جغرافیا یازدهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 260,000 تومان بود.قیمت فعلی 208,000 تومان است.
(کتاب آموزش کامل و آزمون + تست و نکته)

جامعه شناسی دوازدهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 148,000 تومان است.
(کتاب آموزش و آزمون + تست و نکته)

تاریخ دهم انسانی گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 268,000 تومان بود.قیمت فعلی 214,400 تومان است.
(کتاب آموزش و آزمون + تست و نکته)

فیزیک دهم تجربی گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 303,000 تومان بود.قیمت فعلی 242,400 تومان است.
(کتاب آموزش کامل مفاهیم و آزمون)

منطق دهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 152,000 تومان است.
(کتاب آموزش و آزمون + تست و نکته)

جغرافیا دوازدهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 243,000 تومان بود.قیمت فعلی 194,400 تومان است.
(کتاب آموزش و آزمون + تست و نکته)

جامعه شناسی دهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 253,000 تومان بود.قیمت فعلی 202,400 تومان است.
(کتاب آموزش و آزمون + تست و نکته)

فلسفه یازدهم گذرنامه مبتکران

قیمت اصلی 212,000 تومان بود.قیمت فعلی 169,600 تومان است.
(کتاب آموزش کامل و آزمون + تست و نکته)