نمایش 1–12 از 17 نتیجه

اقیانوس تست و نکته زیست شناسی دهم مبتکران

قیمت اصلی 530,000 تومان بود.قیمت فعلی 424,000 تومان است.

هندسه دهم پایا اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 345,000 تومان بود.قیمت فعلی 276,000 تومان است.
کتاب هندسه دهم پایا اقیانوس را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات مبتکران معرفی کرد. سر فصل های آموزشی

حسابان دوازدهم اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 387,000 تومان بود.قیمت فعلی 309,600 تومان است.

ریاضی دوازدهم تجربی اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 299,000 تومان بود.قیمت فعلی 239,200 تومان است.

هندسه دوازدهم اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 284,000 تومان بود.قیمت فعلی 227,200 تومان است.

علوم و فنون ادبی جامع کنکور اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 506,000 تومان بود.قیمت فعلی 404,800 تومان است.
سال چاپ 1400 (تست و نکته)

اقیانوس تست و نکته ریاضی دهم مبتکران

قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 352,000 تومان است.
کتاب اقیانوس تست و نکته ریاضی دهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات مبتکران معرفی کرد. سر فصل های

عربی یازدهم انسانی اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 277,000 تومان بود.قیمت فعلی 221,600 تومان است.

علوم و فنون ادبی یازدهم اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 315,000 تومان بود.قیمت فعلی 252,000 تومان است.
سال چاپ 1400 (تست و نکته)

عربی زبان قرآن یازدهم اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 294,000 تومان بود.قیمت فعلی 235,200 تومان است.

عربی دهم انسانی اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 243,000 تومان بود.قیمت فعلی 194,400 تومان است.

عربی زبان قرآن دهم اقیانوس مبتکران

قیمت اصلی 240,000 تومان بود.قیمت فعلی 192,000 تومان است.