در حال نمایش 9 نتیجه

شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم تجربی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم تجربی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم تجربی با هدف ارتقای فرایند یادگیری

شبیه ساز امتحان نهایی دهم تجربی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 167,500 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی دهم تجربی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی با هدف ارتقای فرایند یادگیری دانش آموزان

شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم انسانی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم انسانی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی با هدف ارتقای فرایند یادگیری دانش آموزان

شبیه ساز امتحان نهایی دهم انسانی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی دهم انسانی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی دهم انسانی با هدف ارتقای فرایند یادگیری

شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم تجربی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم تجربی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم تجربی با هدف ارتقای فرایند یادگیری

شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم ریاضی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی یازدهم ریاضی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی با هدف ارتقای فرایند یادگیری دانش آموزان

شبیه ساز امتحان نهایی دهم ریاضی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی دهم ریاضی خیلی سبز بسته شبیه ساز امتحان نهایی با هدف ارتقای فرایند یادگیری دانش آموزان

شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم انسانی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم انسانی خیلی سبز کتاب شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم انسانی با هدف ارتقای فرایند یادگیری دانش

شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم ریاضی خیلی سبز

قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 181,700 تومان است.
شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم ریاضی خیلی سبز کتاب شبیه ساز امتحان نهایی دوازدهم ریاضی با هدف ارتقای فرایند یادگیری دانش

شبیه ساز خیلی سبز

خرید بسته شبیه ساز انتشارات خیلی سبز

بسته های شبیه ساز انتشارات خیلی سبز در پایه های مختلف و رشته های مختلف به چاپ رسیده است، این بسته ها شامل:

  • آزمون های شبیه ساز نهایی و امتحانات نهایی
  • چندین دوره امتحانات نهایی شهریورماه
  • ارائه جدول بارم بندی، مشاوره و تحلیل امتحانات نهایی
  • پرفراژ آزمون ها
  • همراه با آزمون های چالشی
  • پاسخ های کاملا تشریحی و تحلیل سوالات به همراه ریز بارم بندی