نمایش 1–12 از 25 نتیجه

سیگنال 20 ادبیات فارسی دوازدهم خط سفید

90,850 تومان
سیگنال 20 ادبیات فارسی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل آموزشی

سیگنال 20 زبان انگلیسی دوازدهم خط سفید

90,850 تومان
کتاب سیگنال 20 زبان انگلیسی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل های

سیگنال 20 سلامت و بهداشت دوازدهم خط سفید

90,850 تومان
کتاب سیگنال 20 سلامت و بهداشت دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل

سیگنال 20 عربی دوازدهم خط سفید

67,150 تومان
سیگنال 20 عربی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل آموزشی این

سیگنال 20 هویت اجتماعی دوازدهم خط سفید

67,150 تومان
کتاب سیگنال 20 هویت اجتماعی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل های

سیگنال 20 شیمی دوازدهم خط سفید

106,650 تومان
سیگنال 20 شیمی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل آموزشی این

سیگنال 20 دین و زندگی دوازدهم خط سفید

67,150 تومان
کتاب سیگنال 20 دین و زندگی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل

سیگنال 20 ریاضی و آمار دوازدهم خط سفید

51,350 تومان
سیگنال 20 ریاضی و آمار دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل

سیگنال 20 ریاضی دوازدهم تجربی خط سفید

67,150 تومان
سیگنال 20 ریاضی دوازدهم تجربی را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل آموزشی

سیگنال 20 زیست شناسی دوازدهم خط سفید

90,850 تومان
سیگنال 20 زیست شناسی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل آموزشی

سیگنال 20 ریاضیات گسسته دوازدهم خط سفید

67,150 تومان
سیگنال 20 ریاضیات گسسته دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر فصل آموزشی

سیگنال 20 علوم و فنون ادبی دوازدهم خط سفید

90,850 تومان
سیگنال 20 علوم و فنون ادبی دوازدهم را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات خط سفید معرفی کرد. سر

سیگنال 20 انتشارات خط سفید

خرید کتاب سیگنال 20

مجموعه کتاب های سیگنال 20 انتشارات خط سفید برای تمام درس های پایه دوازدهم در 3 رشته تحصیلی علوم تجربی، علوم انسانی و ریاضی فیزیک به تالیف و گردآوری شده و شامل 4 بخش اصلی می باشد.

  • 1- آموزش (درسنامه کاملا کاربردی)
  • محتوای تالیفی درسنامه ها شامل تمام مطالب آموزش مهم و کاربردی و مفاهیم اساسی و نکات کلیدی کتاب درسی بوده که موجب تسهیل فرایند یادگیری شده و امکان مرورهای سریع و مانا و همچنین جمع بندی های دوره ای را در طول سال تحصیلی فراهم می سازد.
  • 2- سنجش (سوالات امتحان نهایی و احتمالی)
  • به منظور بالا بردن سطح توانایی و مهارت دانش آموزان پایه دوازدهم برای پاسخگویی کامل و درست به پرسش های امتحانات گوناگون و تقویت یادگیری، سوالاتی در تیپ و قالب های متنوع نهایی و تالیفی – احتمالی گردآوری و تالیف شده است، که با تمرین و تکرار مداوم این سوالات امکان شناخت نقاط قوت و ضعف دانش آموزان را در درس های مختلف فراهم می سازد.
  • 3- نمونه سوال امتحان (امتحان 20 نمره ای نوبت اول و دوم، نهایی و احتمالی)
  • علاوه بر مجموعه سوالات طبقه بندی شده 2 نمونه امتحان تالیفی – احتمالی نوبت اول (دی ماه)، 2 نمونه امتحان تالیفی – احتمالی نوبت دوم (خردادماه)، امتحان نهایی دوره های شهریور و دی ماه سال های گذشته و امتحان نهایی دوره خرداد سال اخیر برای بررسی و ارزیابی میزان یادگیری و ارتقاء هر چه بیشتر توانمندی دانش آموزان عزیز و کسب بهترین نتیجه فراهم شده است.
  • 4- پاسخ نامه تشریحی و آموزشی
  • پاسخنامه کاملا تشریحی و آموزشی سوالات در پایان کتاب برای تقویت یادگیری و کاهش حداکثری خطاها و اشتباهات احتمالی دانش آموزان آماده سازی شده است.