در حال نمایش 6 نتیجه

علوم و فنون ادبی جامع کنکور تخته سیاه

قیمت اصلی 290,000 تومان بود.قیمت فعلی 223,300 تومان است.
کتاب علوم و فنون ادبی جامع کنکور را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات تخته سیاه معرفی کرد. سر فصل

زیست شناسی دهم تخته سیاه

قیمت اصلی 289,000 تومان بود.قیمت فعلی 222,530 تومان است.
(آموزش + پرسش های چهارگزینه ای)

زیست شناسی یازدهم تخته سیاه

قیمت اصلی 399,000 تومان بود.قیمت فعلی 307,230 تومان است.
(آموزش + پرسش های چهارگزینه ای)

زیست شناسی دوازدهم تخته سیاه

قیمت اصلی 569,000 تومان بود.قیمت فعلی 438,130 تومان است.
کتاب زیست شناسی دوازدهم تخته سیاه را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات تخته سیاه معرفی کرد. سر فصل

زیست شناسی گیاهی جامع تخته سیاه

قیمت اصلی 295,000 تومان بود.قیمت فعلی 227,150 تومان است.
کتاب زیست شناسی گیاهی جامع  را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات تخته سیاه معرفی کرد. سر فصل های آموزشی

بانک آزمون شیمی جامع تخته سیاه

قیمت اصلی 240,000 تومان بود.قیمت فعلی 192,000 تومان است.
کتاب بانک آزمون شیمی جامع را می توان جزو بهترین کتاب از انتشارات تخته سیاه معرفی کرد. سر فصل های آموزشی

کتاب انتشارات تخته سیاه

خرید کتاب های انتشارات تخته سیاه