در حال نمایش 12 نتیجه

موج آزمون شیمی پایه الگو

قیمت اصلی 530,000 تومان بود.قیمت فعلی 408,100 تومان است.
(درسنامه + آزمون های مبحثی + پاسخ های تشریحی)

موج آزمون شیمی دوازدهم الگو

قیمت اصلی 410,000 تومان بود.قیمت فعلی 315,700 تومان است.
موج آزمون شیمی دوازدهم الگو کتاب های کمک درسی یکی از ابزارهای اساسی و حیاتی در فرایند یادگیری و تحصیل

موج آزمون جامع زیست شناسی جلد اول الگو

قیمت اصلی 310,000 تومان بود.قیمت فعلی 238,700 تومان است.
موج آزمون جامع زیست شناسی جلد اول را می توان جزو بهترین کتاب از نشر الگو معرفی کرد. سر فصل

موج آزمون ریاضی رشته تجربی الگو

قیمت اصلی 620,000 تومان بود.قیمت فعلی 477,400 تومان است.
(آزمون مبحثی و جامع + پاسخ تشریحی)

موج آزمون جامع زیست شناسی جلد دوم الگو

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 300,300 تومان است.

موج آزمون جامع فیزیک ریاضی الگو

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 385,000 تومان است.
(درس نامه + آزمون های مبحثی و جامع)

موج آزمون ریاضی رشته ریاضی الگو

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 261,800 تومان است.
(آزمون های موضوعی و جامع + پاسخ های تشریحی)

موج آزمون عربی انسانی الگو

قیمت اصلی 100,000 تومان بود.قیمت فعلی 77,000 تومان است.
موج آزمون عربی انسانی الگو کتاب های کمک درسی یکی از ابزارهای اساسی و حیاتی در فرایند یادگیری و تحصیل

موج آزمون اقتصاد کنکور انسانی الگو

قیمت اصلی 125,000 تومان بود.قیمت فعلی 96,250 تومان است.
(درسنامه + آزمون های مبحثی و جامع + پاسخ تشریحی)

موج آزمون هندسه جامع کنکور الگو

قیمت اصلی 300,000 تومان بود.قیمت فعلی 231,000 تومان است.
(درسنامه + آزمون های مبحثی و جامع + پاسخ های تشریحی)

موج آزمون ریاضیات گسسته و آمار و احتمال الگو

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 146,300 تومان است.
(درسنامه + آزمون های مبحثی و جامع + پاسخ های تشریحی)

موج آزمون روان شناسی انسانی الگو

قیمت اصلی 150,000 تومان بود.قیمت فعلی 115,500 تومان است.
(درسنامه + آزمون های مبحثی و جامع + پاسخ تشریحی)