نمایش 1–12 از 23 نتیجه

ریاضی یازدهم تجربی تست الگو

قیمت اصلی 620,000 تومان بود.قیمت فعلی 477,400 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + پاسخ های کاملا تشریحی)

فیزیک یازدهم تجربی تست الگو

قیمت اصلی 470,000 تومان بود.قیمت فعلی 361,900 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + پاسخ های کاملا تشریحی)

جامع فیزیک دوازدهم تجربی جلد اول الگو

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 385,000 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + آزمون)

جزوه فارسی دوازدهم برای امتحان نهایی الگو

قیمت اصلی 190,000 تومان بود.قیمت فعلی 150,100 تومان است.
(آموزش + امتحان تشریحی)

جامع فیزیک دوازدهم تجربی جلد دوم الگو

قیمت اصلی 430,000 تومان بود.قیمت فعلی 331,100 تومان است.

ریاضی دهم تست الگو

قیمت اصلی 600,000 تومان بود.قیمت فعلی 462,000 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + پاسخ های کاملا تشریحی)

فیزیک جامع دوازدهم رشته ریاضی جلد اول الگو

قیمت اصلی 570,000 تومان بود.قیمت فعلی 438,900 تومان است.
(درسنامه + پرسش های چهارگزینه ای + آزمون + پاسخنامه کلیدی)

جامع زیست شناسی دوازدهم جلد اول برآیند الگو

قیمت اصلی 460,000 تومان بود.قیمت فعلی 345,000 تومان است.
(درس نامه های آموزشی + پرسش های چهارگزینه ای)

فیزیک دهم تجربی تست الگو

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 385,000 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + پاسخ های کاملا تشریحی)

جامع زیست شناسی دوازدهم جلد دوم برآیند الگو

قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 240,000 تومان است.
(پاسخ های تشریحی + درس نامه های درختی)  

آمار و احتمال یازدهم تست الگو

قیمت اصلی 170,000 تومان بود.قیمت فعلی 134,300 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + پاسخ های کاملا تشریحی)

ریاضی دوازدهم تجربی تست الگو

قیمت اصلی 440,000 تومان بود.قیمت فعلی 338,800 تومان است.
(درس نامه + پرسش های چهارگزینه ای + پاسخ های کاملا تشریحی)